pearsingc

Model ľudstva

pEARSing

Model ľudstva /F.Orator

Ľudské pokolenie je možné rozdeliť podľa životných priorít na tri diely pre, ktoré som zvolil nasledovné výstižné názvy: Homo-Erectus, Homo-Habilis a Homo-Sapiens. Globálne ich možno charakterizovať hlavnými, alebo tzv. zhrňujúcimi prioritami. Pre prvú skupinu ”Homo Erectus” je charakteristická priorita existencia al. prežitie, pre ”Homo-Habilis” je to sociálny úspech, resp. postup na sociálnom rebríčku a pre skupinu”Homo-Sapiens” je globálnou prioritou poznanie.

Diskografia