Termín vydania albumu Vlny

Termín vydania albumu Vlny : 1.11.2014