Filip sa vrátil po týždni z Londýna

Filip sa vrátil po týždni z Londýna, kde okrem iného aj skúšal syntetizátory. Spolu s Milanom potom preorganizovali skúšobňu a pozapájali rozbehali niektoré nové zariadenia aparatúry.