Členovia kapely navštívili Istanbul a Liverpool

Členovia kapely navštívili Istanbul a Liverpool, po návrate usporiadavajú počúvacie sessions, kde sa bilancuje zatiaľ vytvorený materiál. Dokončuje sa živý beat skladieb.