pearsingc

Hrúza

pEARSing

Hrúza/Silverman
Opäť snívam o posteliem si voľnosť.
Spievam čo ma
napadá dážď
na žeravú dušu bicykla,
čo vezie hrudu citov do hrúzy čo zadúša ma.

V pekle nemám chuť ostať
ani minútu,
sekundu,
100-tinu sekundy,
1000-inu sekundy,
100000-inu sekundy,
1000000-tinu

A tak opäť snívam,
že uzemním napätie.
Spievam čo ma
napadá dážď
na žeravú dušu môjho ja,
čo vezie gundžu zlosti do hrúzy čo zadúša ma.

Diskografia