Dookola

Inokraj

Dookola

Ako bolo, ako žila
Keď bola, čo pochodila
Ako spala, s kým robila
Dookola hovorila
Za kým išla, koho stretla
Čo povedal, kde sa splietla
Ako jedla, komu išla
Dookola hovorila

Tíško drahá chvíľu prosím
Utriediť to v hlave musím

Čo kúpila, čo jej dali
Koľko chceli, čo tam mali
Kocky cukru v káve pila
Dookola hovorila
Ako dlho, prečo ticho
Ako silno, kde ju pichlo
Že suseda klebetila
Dookola hovorila

Tíško drahá chvíľu prosím
Utriediť si v hlave všetko musím

Ďakujeme Jožkovi Kočišovi za inšpiráciu melódie refrénu

Diskografia