inokraj

Divé rieky

Inokraj

Divé rieky

Ťažké mračná vábia divé rieky z brehov vyjsť
Priťahujú sily tiché rieky k moriam ísť

Divé rieky vo vodopádoch pádom ožijú
Tiché rieky v jazerách sa rozplynú
Srdcia nám bijú
A vody plynú

Divé kone Vábia divých jazdcov cvalom ísť
Priťahujú tône tiché jazdcov z koní zísť

Divé rieky vo vodopádoch pádom ožijú
Tiché rieky v jazerách sa rozplynú
Srdcia nám bijú
A vody plynú

Diskografia